NMC-CTNxxx-yy-MT-WT-100

Nylon cable ties - non-opening with eyelet, white