NMC-CTNxxx-yy-SL-WT-100

Nylon cable ties - non-opening, white